КАКВО ОЗНАЧАВА ДУМАТА "УКРАЙНА"

УБВісті виходять з червня 1998

УБВести излизат от юни 1998


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОЛКО УКРАИНЦИ ПРИПОЗНАВАТ КИЕВСКИЯ ПАТРИАРХАТ, И КОЛКО – МОСКОВСКИЯ?
Киев, 13 октомври 2018.- Украйна е предимно православна страна, казват три наши организации – Киевски международен институт по социология, Центърът «Разумков» и Центърът «Социс». Според тях, у нас 68,8% от населението е православно, 9,6% се смятат за християни, 8,5% - за греко-католици (или униати, подчиняват се на Папа Римски, но изповядват източен обред), 1,2% - са протестанти, и 1% - за римо-католици. От допитаните, 9% не отнасят себе си към никоя вяра.
Въпросът, колко от украинците свързват себе си с Украинската православна църква – Киевски патриархат (УПЦ-КП) и колко – с Украинската православна църква – Московски патриархат (УПЦ-МП)?
Според социолозите, от споменатите горе 68,8% православни над 45,2% припознават като свой Киевски патриархат (в Киев те са 55,9%), 16,9% се покланят на Московския (в Киев те са само 10,6%), 2,1% - на Украинската автокефална православна църква, а 33,9% казват, че са «просто православни» и нямат предпочитания към никоя църква.
Как регионално се разпределя влиянието на Киевския патриархат и Московския патриархат?
Киевски:
Запад – 63,2%,
Център-Запад – 53,1%,
Център-Изток – 46,7%,
Юг -28,6%,
Изток – 18,4%, и
Киев – 55,9%.
Московски:
Изток – 22,8%
Юг – 18,1%
Център-Изток – 16,7%
Запад – 16,3%
Център-Запад – 15,5%, и
Киев – 10,6%
С други думи, от допитването следва, че Киевският патриархат сериозно е застъпен в Западна и Централна Украйна и столицата, докато Московският доминира само в източната част на страната – 22,8%, но и там Киевският патриархат отстъпва едва с няколко процента.
Във връзка с решението на Константинопол да даде на украинската църква, която не се подчинява на Москва, автокефалията, през октомври предстои УПЦ-Киевски патриархат да се обедини с УАПЦ и тези енории, които ще се откъснат от Московския патриархат. Специалистите предполагат, че обединената Украинска православна църква (възможно, името й да бъде друго) може да обхване над 52-53% от всички православни хора в страната.
Допитването е извършено от 30 август до 9 септември т.г., като допитаните са 10 хил. души на възраст над 18 г.(УВести)