УБВісті виходять з червня 1998


УБВести излизат от юни 1998

УКРАИНСКИ ПОСЛАНИК: НОВ ЗАКОН ЗА ЕЗИКА НИКАК НЕ ДИСКРИМИНИРА НАШИТЕ БЪЛГАРИ
София, 12 май 2019.- В България някои политици, без да се запознаят в детайли, много се загрижиха за българското малцинство в Украйна, което наброява 200 хил. души. Поводът е уж законът за украински език, който наскоро прие Върховната Рада. Та тези политици, най-вероятно по указание от Москва, смятат, че той накърнява правата на нашите българи. С други думи, някои бг-патриоти искат да кажат, че един българин в Украйна може и да не знае държавния, украински, език, но да знае български език.
В тази връзка е много показателен скандалът, поради който в понеделник, 13 май, турският посланик ще се яви на килимче в българското външно министерство. Ще припомним, че той смята за целесъобразно работниците в новия завод в Родопите да знаят турски език, защото инвеститорът е Турция. За реакцията на премиера Бойко Борисов вече сме научили - «развали празника».
А ето и реакцията на украинското посолство по повод на украинските българи и украински език, изразена от посланика Виталий Москаленко:

«Призовавам българските политически сили да се въздържат от злоупотреби с темата за българското национално малцинство в Украйна за краткосрочни политически цели
Във връзка с появата на публикации за «загрижеността» на някои български политици от новия Закон на Украйна «За осигуряване на функционирането на украинския език като държавен», приет от Върховната Рада на Украйна на 25 април тази година бих искал да обърна внимание на следните факти:
- Законът не дискриминира езиците на националните малцинства и чужди езици на територията на Украйна. В същото време задачата на Закона е да се премахнат остатъците от дискриминационния подход към украинския език, който е ехо от епохата на Руската империя и СССР.
- приемането на Закона е изискване на Конституцията на Украйна, която през 1996 г. установява, че държавният език е украински, а прилагането му се определя с отделен закон;
- Законът гарантира правата на националните малцинства и коренното население, включително и българското национално малцинство, на използването на езиците на съответните национални малцинства и на коренното население.
- Украинската Държава се задължава да създаде за представителите на коренното население, националните малцинства на Украйна, чужденци и лица без гражданство подходящи условия за изучаване на държавния език.
- действието на Закона не се разпространява на сферата на частното общуване и изпълнението на религиозни обреди;
- в частта от правилата за получаване на образованието Законът не внася никакви промени. Децата, представителите на българското национално малцинство, ще имат право да изучават и развиват български роден език. Обаче владеенето на държавния украински език е необходима предпоставка за активното им участие в живота на украинската държава. Законът гарантира придобиването на предучилищно и начално образование, наред с държавния език и езика на съответното национално малцинство в Украйна, включително и българското;
- в изпълнение на препоръките на Венецианската комисия Законът предвижда удължаване на срока на преходния период до 2023 година, за да се прилагат разпоредбите на Закона на Украйна „За образованието“ на националните малцинства, които се обучават на официалните езици на Европейския съюз;
- практическото прилагане на езиците на националните малцинства и коренното население ще се определя с отделен закон в съответствие със задълженията на Украйна по Европейската харта за регионалните или малцинствените езици, който ще бъде подготвен половин година след приемането на Закона „За осигуряване на функционирането на украинския език като държавен“. По този начин на етническите българи в Украйна се гарантира правото да учат родния си език в средното училище;
- провеждането на културни мероприятия на родния (български) език е разрешено в съответствие с нормите на Закона «За националните малцинства в Украйна».
Затова новоприетият закон по никакъв начин не ограничава правата и свободите на националните малцинства, включително българското национално малцинство, а Украинската държава продължава да изпълнява всички международни задължения в съответствие с Европейската харта за регионалните или малцинствените езици.
Призивите на отделни политици за «спешното спасение на етническите българи» в Украйна са осъзнато манипулиране и опит да се заблуди българското общество.
Бих искал да подчертая, че националните и културните общности получиха възможност да възраждат национална си култура и родните си езици едва по време на независима Украйна след 1991 г. Нещо повече, през април 2018 г. беше подписана политическа Декларация за гарантиране на правата за изучаване на родния език за българското национално малцинство в Украйна. Българският език в Украйна е защитен език на българското национално малцинство, а за неговото по-нататъшно опазване и развитие способства както компактното местоживеене на етническите българи, така и откритото и конструктивно сътрудничество между Украйна и Република България».(УВести)

Текст на снимката: «Нациите умират не от инфаркт. Най-напред им се отнема езикът»